سوره صافات(متن و ترجمه)

از قرآن پدیا
سورة صافات
(ترجمه حسین انصاریان)

1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴿١﴾

به نام خدا که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانی‌اش همیشگی

سوگند به صف بستگان [مانند فرشتگان، نمازگزاران و جهادگران] که صفی [منظم و استوار] بسته‌اند، (۱)

2

الگو:متن قرآن/در سوره

و به بازدارندگان که [انسان را از گناهان] به شدت باز می‌دارند، (۲)

3

الگو:متن قرآن/در سوره

و به تلاوت کنندگان وحی، (۳)

4

الگو:متن قرآن/در سوره

که بی‌تردید معبود شما یگانه است، (۴)

5

الگو:متن قرآن/در سوره

پروردگار آسمان‌‌‌‌‌ها وزمین وآنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرق‌‌‌‌‌ها (۵)

6

الگو:متن قرآن/در سوره

همانا ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم، (۶)

7

الگو:متن قرآن/در سوره

و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم، (۷)

8

الگو:متن قرآن/در سوره

آنان نمی‌توانند به سخنان فرشتگان بسیار مکرم و شریف گوش فرا دهند، و [هرگاه به گوش دادن برخیزند] از هر سو [شهاب] به سویشان پرتاب می‌شود، (۸)

9

الگو:متن قرآن/در سوره

تا با خفت وخواری رانده شوند، وبرای آنان عذابی همیشگی است، (۹)

10

الگو:متن قرآن/در سوره

مگر آنکه شیطانی خبری را [دزدانه و] با سرعت برباید [و فرار کند] که در این صورت گلوله‌‌‌ای آتشین و شکافنده او را دنبال می‌کند. (۱۰)

11

الگو:متن قرآن/در سوره

پس از منکران معاد بپرس: آیا آفرینش آنان سخت تر و دشوارتر است یا آنچه [مانند فرشتگان، آسمان‌‌‌‌‌ها ، زمین، کوه‌‌‌‌‌ها و...] آفریده‌‌ایم؟ [به یقین آفرینش آنان کاری ناچیز است چون] ما آنان را از گِلی چسبنده آفریده‌‌ایم، (۱۱)

12

الگو:متن قرآن/در سوره

بلکه [تو از انکارشان] تعجب می‌کنی و آنان مسخره می‌کنند، (۱۲)

13

الگو:متن قرآن/در سوره

و هنگامی که به آنان تذکر، می‌دهند متذکّر نمی‌شوند؛ (۱۳)

14

الگو:متن قرآن/در سوره

و چون معجزه‌‌‌ای را می‌بینند به شدت مسخره می‌کنند [و دیگران را هم به مسخره وا می‌دارند،] (۱۴)

15

الگو:متن قرآن/در سوره

و می‌گویند: این جز جادویی آشکار نیست. (۱۵)

16

الگو:متن قرآن/در سوره

[می گویند:] آیا زمانی که ما مُردیم و خاک و استخوان شدیم، حتماً برانگیخته می‌شویم؟ (۱۶)

17

الگو:متن قرآن/در سوره

و آیا پدران پیشین ما [هم برانگیخته می‌شوند؟] (۱۷)

18

الگو:متن قرآن/در سوره

بگو: آری، [برانگیخته می‌شوید] در حالی که خوار و ناچیز هستید. (۱۸)

19

الگو:متن قرآن/در سوره

جز این نیست که آن یک فریاد عظیم است که [وقتی واقع شود] ناگاه [همه زنده می‌شوند و حیرت زده منظره قیامت را] می‌نگرند، (۱۹)

20

الگو:متن قرآن/در سوره

و می‌گویند: ای وای بر ما! این روز جزاست! (۲۰)

21

الگو:متن قرآن/در سوره

[آری] این همان روز جدایی [میان حق و باطل] است که همواره آن را انکار می‌کردید. (۲۱)

22

الگو:متن قرآن/در سوره

[آن گاه ندا رسد:] ستمکاران و هم ردیفان آنان و معبودهایی را که همواره به جای خدا می‌پرستیدند، گردآورید. (۲۲)

23

الگو:متن قرآن/در سوره

پس همه را به سوی راه دوزخ راهنمایی کنید. (۲۳)

24

الگو:متن قرآن/در سوره

آنان را نگه دارید که حتماً مورد بازپرسی قرار می‌گیرند. (۲۴)

25

الگو:متن قرآن/در سوره

[به آنان گویند:] شما را چه شده که یکدیگر را [برای رهایی از عذاب] یاری نمی‌دهید؟ (۲۵)

26

الگو:متن قرآن/در سوره

[نه اینکه نمی‌توانند یکدیگر را یاری دهند] بلکه آنان امروز فروتنانه تسلیم [قدرت حق] هستند، (۲۶)

27

الگو:متن قرآن/در سوره

به یکدیگر رو کرده از هم می‌پرسند: [این چه وضعی است؟] (۲۷)

28

الگو:متن قرآن/در سوره

[پس پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده] می‌گویند: همانا شما از راه خیرخواهی به سوی ما می‌آمدید، [ولی کارتان جز فریب و نیرنگ نبود!] (۲۸)

29

الگو:متن قرآن/در سوره

می گویند: [ما را تقصیری نیست] بلکه خود شما اهل ایمان نبودید، (۲۹)

30

الگو:متن قرآن/در سوره

و ما را بر شما هیچ تسلطی نبود، بلکه شما مردمی طغیان گر و سرکش بودید. (۳۰)

31

الگو:متن قرآن/در سوره

اکنون فرمان عذاب پروردگارمان بر ما محقق و ثابت شد که همه ما چشندگان عذاب خواهیم بود. (۳۱)

32

الگو:متن قرآن/در سوره

[سبک مغزی و تعصّب شما زمینه گمراهی شما شد] پس ما شما را گمراه کردیم؛ زیرا خودمان گمراه بودیم، (۳۲)

33

الگو:متن قرآن/در سوره

پس بی‌تردید همه آنان در آن روز در عذاب شریک‌اند، (۳۳)

34

الگو:متن قرآن/در سوره

ما با مجرمان این گونه رفتار می‌کنیم؛ (۳۴)

35

الگو:متن قرآن/در سوره

زیرا آنان چنین بودند که هر زمان به آنان می‌گفتند: معبودی جز خدا نیست، تکبّر می‌کردند، (۳۵)

36

الگو:متن قرآن/در سوره

و [همواره] می‌گفتند: آیا باید به خاطر شاعری دیوانه معبودان خود را رها کنیم؟! (۳۶)

37

الگو:متن قرآن/در سوره

[چنین نیست که می‌پندارید] بلکه او حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است. (۳۷)

38

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید شما [کوردلان] عذاب دردناک را خواهید چشید، (۳۸)

39

الگو:متن قرآن/در سوره

و جز آنچه که همواره انجام می‌دادید، پاداش داده نمی‌شوید، (۳۹)

40

الگو:متن قرآن/در سوره

جز بندگان خالص شده خدا [که از هر کیفری در امانند،] (۴۰)

41

الگو:متن قرآن/در سوره

برای آنان رزق و روزی معین و ویژه‌‌‌ای است، (۴۱)

42

الگو:متن قرآن/در سوره

میوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی [گوناگون] در حالی که مورد اکرام خواهند بود، (۴۲)

43

الگو:متن قرآن/در سوره

در بهشت‌‌های پر نعمت، (۴۳)

44

الگو:متن قرآن/در سوره

در حالی که بر تخت‌‌‌‌‌هایی روبه روی یکدیگر [تکیه زده‌اند،] (۴۴)

45

الگو:متن قرآن/در سوره

جامی از نوشیدنی زلال و پاک گرداگردشان می‌گردانند، (۴۵)

46

الگو:متن قرآن/در سوره

[نوشیدنی] سپید [و درخشنده] و لذت بخش برای نوشندگان، (۴۶)

47

الگو:متن قرآن/در سوره

نه در آن مایه فساد [جسم و عقل] است، و نه از آن مست و بیهوش می‌شوند، (۴۷)

48

الگو:متن قرآن/در سوره

و در کنارشان زنانی هستند که فقط به شوهرانشان عشق می‌ورزند. (۴۸)

49

الگو:متن قرآن/در سوره

گویا آنان [از سپیدی] تخم شترمرغی هستند که [زیر پر و بال] پوشیده شده‌اند [و هرگز دست کسی به آنان نرسیده است.] (۴۹)

50

الگو:متن قرآن/در سوره

پس برخی از آنان به برخی دیگر رو کرده از [حال] یکدیگر می‌پرسند. (۵۰)

51

الگو:متن قرآن/در سوره

گوینده‌‌‌ای از آنان می‌گوید: همانا من [در دنیا] هم‌نشینی داشتم. (۵۱)

52

الگو:متن قرآن/در سوره

[که همواره از روی تعجب به من] می‌گفت: آیا تو از باور دارندگان [رستاخیز و زنده شدن مردگان] هستی؟ (۵۲)

53

الگو:متن قرآن/در سوره

آیا زمانی که ما مردیم و خاک استخوان شدیم، حتماً [زنده می‌شویم و] پاداشمان می‌دهند؟ (۵۳)

54

الگو:متن قرآن/در سوره

[سپس به دوستان بهشتی خود] می‌گوید: آیا شما با من به دوزخ سر می‌کشید [تا از هم‌نشینم خبری بگیرید که در کجا و در چه حالی است؟] (۵۴)

55

الگو:متن قرآن/در سوره

پس خود او به دوزخ سر می‌کشد و هم‌نشینش را وسط دوزخ می‌بیند. (۵۵)

56

الگو:متن قرآن/در سوره

[به او] می‌گوید: به خدا سوگند نزدیک بود، مرا به هلاکت بیندازی. (۵۶)

57

الگو:متن قرآن/در سوره

و اگر توفیق و رحمت پروردگارم نبود، حتماً از احضارشدگان [در دوزخ] بودم. (۵۷)

58

الگو:متن قرآن/در سوره

[آن گاه به دوستان بهشتی خود می‌گوید:] آیا ما [برای همیشه در بهشتیم و] هرگز نمی‌میریم؟ (۵۸)

59

الگو:متن قرآن/در سوره

[و] جز همان مرگ نخستین [که در دنیا سراغمان آمد مرگی دیگر به سراغمان نخواهد آمد] و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟ [شگفتا! چه لطف خاصی از سوی خدا به ما شده است!] (۵۹)

60

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید این همان کامیابی بزرگ است. (۶۰)

61

الگو:متن قرآن/در سوره

پس باید برای چنین پاداشی عمل کنندگان عمل کنند. (۶۱)

62

الگو:متن قرآن/در سوره

آیا این [بهشت جاودان پر نعمت] برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقّوم؟ (۶۲)

63

الگو:متن قرآن/در سوره

ما آن را برای ستمکاران مایه شکنجه و عذاب قرار داده‌‌ایم. (۶۳)

64

الگو:متن قرآن/در سوره

آن درختی است که در قعر دوزخ می‌روید، (۶۴)

65

الگو:متن قرآن/در سوره

شکوفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‎‎یش ‎مانند سرهای شیاطین [بسیار بدنما و زشت] است. (۶۵)

66

الگو:متن قرآن/در سوره

پس این منکران لجوج حتماً از آن می‌خورند و شکم‌‌‌‌‌ها را از آن پر می‌کنند. (۶۶)

67

الگو:متن قرآن/در سوره

آن گاه به ناچار روی آن [به عنوان نوشیدنی] مخلوطی از آب بسیار داغ و متعفّن برای آنان خواهد بود! (۶۷)

68

الگو:متن قرآن/در سوره

سپس بازگشتشان حتماً به سوی دوزخ است. (۶۸)

69

الگو:متن قرآن/در سوره

[سزاوار بودنشان در قیامت به این همه عذاب به سبب این است که] آنان پدرانشان را گمراه یافتند، (۶۹)

70

الگو:متن قرآن/در سوره

و [با اینکه می‌دانستند گمراهند بدون اندیشه و تأمل] عجولانه از پی آنان می‌رفتند! (۷۰)

71

الگو:متن قرآن/در سوره

و به راستی پیش از اینان بیشتر پیشینیان گمراه شدند، (۷۱)

72

الگو:متن قرآن/در سوره

و بی‌تردید ما در میان آنان بیم‌دهندگانی فرستادیم. (۷۲)

73

الگو:متن قرآن/در سوره

پس با تأمل بنگر سرانجام بیم داده شدگان چگونه بود؟ (۷۳)

74

الگو:متن قرآن/در سوره

[همه هلاک شدند] جز بندگان خالص شده خدا، (۷۴)

75

الگو:متن قرآن/در سوره

و نوح ما را ندا کرد [و ما ندایش را اجابت کردیم] پس ما به راستی نیکو اجابت کننده‌‌‌ای هستیم، (۷۵)

76

الگو:متن قرآن/در سوره

و او و خاندانش را از آن اندوه بزرگ نجادت دادیم. (۷۶)

77

الگو:متن قرآن/در سوره

و تنها ذریه او را [در زمین] باقی گذاشتیم، (۷۷)

78

الگو:متن قرآن/در سوره

و در میان آیندگان برای او نام نیک به جا گذاشتیم؛ (۷۸)

79

الگو:متن قرآن/در سوره

سلام بر نوح در میان جهانیان. (۷۹)

80

الگو:متن قرآن/در سوره

به راستی ما نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم. (۸۰)

81

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید او از بندگان مؤمن ما بود. (۸۱)

82

الگو:متن قرآن/در سوره

سپس دیگران را غرق کردیم؛ (۸۲)

83

الگو:متن قرآن/در سوره

و به راستی ابراهیم از پیروان نوح بود، (۸۳)

84

الگو:متن قرآن/در سوره

هنگامی که با دلی پاک به سوی پروردگارش آمد. (۸۴)

85

الگو:متن قرآن/در سوره

[یاد کن] هنگامی را که به پدر و قومش گفت: چیست آنچه می‌پرستید؟ (۸۵)

86

الگو:متن قرآن/در سوره

آیا به جای خدا معبودان دروغین را می‌خواهید. (۸۶)

87

الگو:متن قرآن/در سوره

پس گمانتان به پروردگار جهانیان چیست؟ [که غیر او را می‌پرستید،] (۸۷)

88

الگو:متن قرآن/در سوره

[چون از او دعوت کردند که شبانه به مراسم عیدشان برود] نگاهی به ستارگان انداخت، (۸۸)

89

الگو:متن قرآن/در سوره

و گفت: به راستی من بیمارم. (۸۹)

90

الگو:متن قرآن/در سوره

پس پشت کنان از او روی گرداندند. (۹۰)

91

الگو:متن قرآن/در سوره

او هم مخفیانه به سوی بت‌‌‌‌‌هایشان رفت و [از روی ریشخند] گفت: آیا غذا نمی‌خورید؟ (۹۱)

92

الگو:متن قرآن/در سوره

شما را چه شده که سخن نمی‌گویید؟ (۹۲)

93

الگو:متن قرآن/در سوره

پس [به آنها روی آورد و] با دست راست ضربه‌‌‌ای کاری بر آنها کوبید [و خردشان کرد.] (۹۳)

94

الگو:متن قرآن/در سوره

مردم با شتاب به سوی او آمدند. (۹۴)

95

الگو:متن قرآن/در سوره

[به آنان] گفت: آیا آنچه را [با دست خود] می‌تراشید، می‌پرستید؟! (۹۵)

96

الگو:متن قرآن/در سوره

در حالی که خدا شما را و آنچه را می‌سازید، آفریده است. (۹۶)

97

الگو:متن قرآن/در سوره

گفتند: برای او بنایی بسازید [که گنجایش آتش فراوانی داشته باشد] پس او را در آتش شعله‌ور بیندازید. (۹۷)

98

الگو:متن قرآن/در سوره

پس خواستند به او نیرنگی زنند، ولی ما آنان را پست و شکست خورده کردیم. (۹۸)

99

الگو:متن قرآن/در سوره

و [وقتی از این مهلکه جان سالم به در برد] گفت: به راستی من به سوی پروردگارم می‌روم، و [او] به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد. (۹۹)

100

الگو:متن قرآن/در سوره

پروردگارا! مرا فرزندی که از صالحان باشد عطا کن. (۱۰۰)

101

الگو:متن قرآن/در سوره

پس ما او را به پسری بردبار مژده دادیم. (۱۰۱)

102

الگو:متن قرآن/در سوره

هنگامی که با او به [مقام] سعی رسید، گفت: پسرکم! همانا من در خواب می‌بینم که تو را ذبح می‌کنم، پس با تأمل بنگر رأی تو چیست؟ گفت: پدرم آنچه به آن مأمور شده‌‌‌ای انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت. (۱۰۲)

103

الگو:متن قرآن/در سوره

پس هنگامی که آن دو تسلیم [خواسته خدا] شدند و ابراهیم، جبین او را به زمین نهاد [تا ذبحش کند] (۱۰۳)

104

الگو:متن قرآن/در سوره

و او را ندا دادیم که‌‌‌ای ابراهیم! (۱۰۴)

105

الگو:متن قرآن/در سوره

خوابت را تحقق دادی [و فرمان پروردگارت را اجرا کردی]، به راستی ما نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم [که نیّت پاک و خالصشان را به جای عمل می‌پذیریم.] (۱۰۵)

106

الگو:متن قرآن/در سوره

به یقین این همان آزمایش روشن بود. (۱۰۶)

107

الگو:متن قرآن/در سوره

و ما اسماعیل را در برابر قربانی بزرگی [از ذبح شدن] رهانیدیم، (۱۰۷)

108

الگو:متن قرآن/در سوره

و در میان آیندگان برای او [نام نیک] به جا گذاشتیم. (۱۰۸)

109

الگو:متن قرآن/در سوره

سلام بر ابراهیم. (۱۰۹)

110

الگو:متن قرآن/در سوره

[ما] نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم. (۱۱۰)

111

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید او از بندگان مؤمن ما بود، (۱۱۱)

112

الگو:متن قرآن/در سوره

و ما او را به اسحاق که پیامبری از شایستگان بود مژده دادیم، (۱۱۲)

113

الگو:متن قرآن/در سوره

و بر او و بر اسحاق برکت دادیم، و از دودمان آن دو برخی نیکوکارند و برخی آشکارا ستمکار بر خویشند، (۱۱۳)

114

الگو:متن قرآن/در سوره

و به راستی ما به موسی و هارون نعمت دادیم، (۱۱۴)

115

الگو:متن قرآن/در سوره

و آن دو نفر و قومشان را از اندوه بزرگ نجات بخشیدیم، (۱۱۵)

116

الگو:متن قرآن/در سوره

و آنان را یاری دادیم در نتیجه پیروز شدند، (۱۱۶)

117

الگو:متن قرآن/در سوره

و هر دو را کتاب بسیار روشنگر عطا کردیم، (۱۱۷)

118

الگو:متن قرآن/در سوره

وبه راه راست هدایتشان نمودیم، (۱۱۸)

119

الگو:متن قرآن/در سوره

و در میان آیندگان برای هر دو نفر نام نیک به جا گذاشتیم. (۱۱۹)

120

الگو:متن قرآن/در سوره

سلام بر موسی و هارون. (۱۲۰)

121

الگو:متن قرآن/در سوره

ما نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم. (۱۲۱)

122

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید هر دو از بندگان مؤمن ما بودند، (۱۲۲)

123

الگو:متن قرآن/در سوره

و بی‌تردید الیاس از پیامبران بود. (۱۲۳)

124

الگو:متن قرآن/در سوره

[یاد کن] هنگامی را که به قومش گفت: آیا [از شرک وطغیان] نمی‌پرهیزید؟ (۱۲۴)

125

الگو:متن قرآن/در سوره

آیا بت «بعل» را می‌پرستید و بهترین آفرینندگان را رها می‌کنید؟! (۱۲۵)

126

الگو:متن قرآن/در سوره

خدا را که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست. (۱۲۶)

127

الگو:متن قرآن/در سوره

پس او را انکار کردند، یقیناً آنان از احضار شدگان [در عذاب] خواهند بود، (۱۲۷)

128

الگو:متن قرآن/در سوره

جز بندگان خالص شده خدا [که از هر کیفری در امانند،] (۱۲۸)

129

الگو:متن قرآن/در سوره

و در میان آیندگان برای او نام نیک به جا گذاشتیم. (۱۲۹)

130

الگو:متن قرآن/در سوره

سلام بر آل یاسین. (۱۳۰)

131

الگو:متن قرآن/در سوره

ما نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم. (۱۳۱)

132

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید او از بندگان مؤمن ما بود. (۱۳۲)

133

الگو:متن قرآن/در سوره

و بی‌تردید لوط از پیامبران بود. (۱۳۳)

134

الگو:متن قرآن/در سوره

[یاد کن] هنگامی را که او و همه اهلش را نجات دادیم، (۱۳۴)

135

الگو:متن قرآن/در سوره

مگر پیرزنی را که در میان باقی ماندگان [در شهر] بود. (۱۳۵)

136

الگو:متن قرآن/در سوره

سپس دیگران را هلاک کردیم، (۱۳۶)

137

الگو:متن قرآن/در سوره

و شما همواره صبحگاهان [در مسیر سفرهایتان از کنار ویرانه‌‌‌‌‌های شهر] آنان گذر می‌کنید، (۱۳۷)

138

الگو:متن قرآن/در سوره

و نیز شبانگاهان، آیا تعقّل نمی‌کنید؟ (۱۳۸)

139

الگو:متن قرآن/در سوره

و یونس از پیامبران بود. (۱۳۹)

140

الگو:متن قرآن/در سوره

[یاد کن] هنگامی را که به سوی آن کشتی پر [از جمعیت و بار] گریخت، (۱۴۰)

141

الگو:متن قرآن/در سوره

و با سرنشینان کشتی قرعه انداخت [و قرعه به نامش افتاد] و از مغلوب شدگان شد [و او را به دریا انداختند.] (۱۴۱)

142

الگو:متن قرآن/در سوره

پس آن ماهی بزرگ او را بلعید، در حالی که سزاوار سرزنش بود. (۱۴۲)

143

الگو:متن قرآن/در سوره

[و در شکم ماهی به تسبیح خدا مشغول شد که] اگر او از تسبیح کنندگان نبود، (۱۴۳)

144

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید تا روزی که مردم برانگیخته می‌شوند در شکم ماهی می‌ماند. (۱۴۴)

145

الگو:متن قرآن/در سوره

پس او را در حالی که بیمار بود به زمینی خشک و بی‌گیاه افکندیم. (۱۴۵)

146

الگو:متن قرآن/در سوره

و بر او گیاهی از نوعی کدو رویاندیم، (۱۴۶)

147

الگو:متن قرآن/در سوره

و او را به سوی [قومی] یکصد هزار نفر [ی] یا بیشتر فرستادیم. (۱۴۷)

148

الگو:متن قرآن/در سوره

پس ایمان آوردند در نتیجه آنان را تا پایان عمرشان [از نعمت‌‌‌‌‌ها و مواهب خود] بهره مند کردیم. (۱۴۸)

149

الگو:متن قرآن/در سوره

[مشرکان سبک مغز می‌گویند: فرشتگان، دختران خدایند] پس از آنان بپرس که آیا دختران برای پروردگار تو هستند و پسران برای ایشان؟! (۱۴۹)

150

الگو:متن قرآن/در سوره

یا اینکه ما فرشتگان را دختر آفریدیم و آنان شاهد بودند؟! (۱۵۰)

151

الگو:متن قرآن/در سوره

آگاه باش! که آنان از بافته‌‌‌‌‌های دروغ خود می‌گویند (۱۵۱)

152

الگو:متن قرآن/در سوره

که خدا فرزند آورده! و بی‌تردید آنان دروغگویند. (۱۵۲)

153

الگو:متن قرآن/در سوره

آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟ (۱۵۳)

154

الگو:متن قرآن/در سوره

شما را چه شده، چگونه حکم می‌کنید؟ (۱۵۴)

155

الگو:متن قرآن/در سوره

پس آیا متذکّر [حقایق] نمی‌شوید؟ (۱۵۵)

156

الگو:متن قرآن/در سوره

یا شما [بر این ادعای خود] دلیل روشنی دارید؟ (۱۵۶)

157

الگو:متن قرآن/در سوره

پس اگر راستگویید، کتابتان را [که این سخنان را با تکیه بر آن می‌گویید، به میان] آورید. (۱۵۷)

158

الگو:متن قرآن/در سوره

میان خدا و جن، نسب و خویشی قرار دادند، در صورتی که جنیان به خوبی می‌دانند که [روز قیامت برای حساب و پاداش] احضار خواهند شد. (۱۵۸)

159

الگو:متن قرآن/در سوره

خدا از آنچه او را به آن توصیف می‌کنند، منزّه است. (۱۵۹)

160

الگو:متن قرآن/در سوره

مگر بندگان خالص شده خدا [که او را به آنچه توصیف می‌کنند شایسته مقام قدس اوست.] (۱۶۰)

161

الگو:متن قرآن/در سوره

و بی‌تردید شما و آنچه را می‌پرستید، (۱۶۱)

162

الگو:متن قرآن/در سوره

نمی توانید [مردم را] بر ضد خدا گمراه کنید. (۱۶۲)

163

الگو:متن قرآن/در سوره

مگر کسانی را که [به اختیار خود به خاطر پذیرفتن وسوسه و اغواگری شما] به دوزخ درآیند، (۱۶۳)

164

الگو:متن قرآن/در سوره

و هیچ یک از ما فرشتگان نیست مگر اینکه برای او مقامی معین است. (۱۶۴)

165

الگو:متن قرآن/در سوره

و همانا ما [برای اجرای فرمان خدا] صف بستگانیم. (۱۶۵)

166

الگو:متن قرآن/در سوره

و ما خود تسبیح کنندگانیم. (۱۶۶)

167

الگو:متن قرآن/در سوره

و مشرکان [پیش از بعثت پیامبر] قاطعانه می‌گفتند: (۱۶۷)

168

الگو:متن قرآن/در سوره

اگر نزد ما کتابی چون کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‎ آسمانی پیامبران پیشین بود، (۱۶۸)

169

الگو:متن قرآن/در سوره

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‎تردید از بندگان خالص شده خدا می‌شدیم. (۱۶۹)

170

الگو:متن قرآن/در سوره

ولی [هنگامی که قرآن را برای هدایت آنان نازل کردیم] به آن کافر شدند و به زودی [و زر و وبال کفرشان را] خواهند دانست. (۱۷۰)

171

الگو:متن قرآن/در سوره

و وعده قطعی ما درباره بندگان به رسالت فرستاده شده، از پیش محقق و ثابت گشته است، (۱۷۱)

172

الگو:متن قرآن/در سوره

که بی‌تردید آنان [در همه زمینه‌‌‌‌‌ها ] یاری شدگانند، (۱۷۲)

173

الگو:متن قرآن/در سوره

و مسلماً سپاه ما پیروزند. (۱۷۳)

174

الگو:متن قرآن/در سوره

پس تا مدتی از آنان روی بگردان. (۱۷۴)

175

الگو:متن قرآن/در سوره

و آنان را بنگر که به زودی [و زر و وبال گناهانشان را] خواهند دید. (۱۷۵)

176

الگو:متن قرآن/در سوره

آیا شتاب در آمدن عذاب ما را می‌خواهند؟! (۱۷۶)

177

الگو:متن قرآن/در سوره

پس هنگامی که [عذاب ما] به آستانه خانه‌‌‌‌‌هایشان نازل شود، بیم‌شدگان روزگار بدی خواهند داشت، (۱۷۷)

178

الگو:متن قرآن/در سوره

و تا مدتی از آنان روی بگردان، (۱۷۸)

179

الگو:متن قرآن/در سوره

و [آنان را] بنگر که به زودی [و زر و وبال گناهانشان را] خواهند دید. (۱۷۹)

180

الگو:متن قرآن/در سوره

پروردگارت که دارای عزت است از آنچه او را به آن توصیف می‌کنند، منزّه است. (۱۸۰)

181

الگو:متن قرآن/در سوره

و سلام بر پیامبران (۱۸۱)

182

الگو:متن قرآن/در سوره

و همه ستایش‌‌‌‌‌ها ویژه خداست که پروردگار جهانیان است. (۱۸۲)

سوره قبلی:

۳۶.يس

۳۷.الصافات سوره بعدی:

۳۸.ص

۱.الفاتحة ۲.البقرة ۳.آل عمران ۴.النساء ۵.المائدة ۶.الأنعام ۷.الأعراف ۸.الأنفال ۹.التوبة ۱۰.يونس ۱۱.هود ۱۲.يوسف ۱۳.الرعد ۱۴.ابراهيم ۱۵.الحجر ۱۶.النحل ۱۷.الإسراء ۱۸.الكهف ۱۹.مريم ۲۰.طه ۲۱.الأنبياء ۲۲.الحج ۲۳.المؤمنون ۲۴.النور ۲۵.الفرقان ۲۶.الشعراء ۲۷.النمل ۲۸.القصص ۲۹.العنكبوت ۳۰.الروم ۳۱.لقمان ۳۲.السجدة ۳۳.الأحزاب ۳۴.سبإ ۳۵.الفاطر ۳۶.يس ۳۷.الصافات ۳۸.ص ۳۹.الزمر ۴۰.غافر ۴۱.فصلت ۴۲.الشورى ۴۳.الزخرف ۴۴.الدخان ۴۵.الجاثية ۴۶.الأحقاف ۴۷.محمد ۴۸.الفتح ۴۹.الحجرات ۵۰.ق ۵۱.الذاريات ۵۲.الطور ۵۳.النجم ۵۴.القمر ۵۵.الرحمن ۵۶.الواقعة ۵۷.الحديد ۵۸.المجادلة ۵۹.الحشر ۶۰.الممتحنة ۶۱.الصف ۶۲.الجمعة ۶۳.المنافقون ۶۴.التغابن ۶۵.الطلاق ۶۶.التحريم ۶۷.الملك ۶۸.القلم ۶۹.الحاقة ۷۰.المعارج ۷۱.نوح ۷۲.الجن ۷۳.المزمل ۷۴.المدثر ۷۵.القيامة ۷۶.الانسان ۷۷.المرسلات ۷۸.النبإ ۷۹.النازعات ۸۰.عبس ۸۱.التكوير ۸۲.الإنفطار ۸۳.المطففين ۸۴.الإنشقاق ۸۵.البروج ۸۶.الطارق ۸۷.الأعلى ۸۸.الغاشية ۸۹.الفجر ۹۰.البلد ۹۱.الشمس ۹۲.الليل ۹۳.الضحى ۹۴.الشرح ۹۵.التين ۹۶.العلق ۹۷.القدر ۹۸.البينة ۹۹.الزلزلة ۱۰۰.العاديات ۱۰۱.القارعة ۱۰۲.التكاثر ۱۰۳.العصر ۱۰۴.الهمزة ۱۰۵.الفيل ۱۰۶.قريش ۱۰۷.الماعون ۱۰۸.الكوثر ۱۰۹.الكافرون ۱۱۰.النصر ۱۱۱.المسد ۱۱۲.الإخلاص ۱۱۳.الفلق ۱۱۴.الناس