تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱ ژوئن ۲۰۲۳ ‏۲۱:۴۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱ ژوئن ۲۰۲۳

نو    ‏۱۹:۴۰  قسط (1)‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۴٬۲۰۶ [Tabasi‏ (۶ بار)]
     
‏۱۹:۴۰ (کنونی | قبلی) Tabasi بحث مشارکت‌ها (←‏ریشه‌شناسی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۹:۳۹ (کنونی | قبلی) +۳۶ Tabasi بحث مشارکت‌ها (←‏ارجاعات) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۹:۱۵ (کنونی | قبلی) +۲٬۵۵۴ Tabasi بحث مشارکت‌ها (←‏معنای لغوی) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۳۷ (کنونی | قبلی) +۱۵ Tabasi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۳۴ (کنونی | قبلی) +۵۱ Tabasi بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۱۸:۳۳ (کنونی | قبلی) +۱٬۵۴۹ Tabasi بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «'''قسط (1)''' (QSṬ)؛ نصیب، دادگری و عدل، بخش و قسمت. راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید: «الْقِسْطُ هُوَ النَّصِیبُ بِالْعَدْلِ»؛ «قسط، نصیب و سهم‌گذاری با عدالت است». این ریشه در این معنا، 23 بار در قرآن به‌کار رفته است<ref>[https://iqna.ir/00Ghqt «قسط» در متون دی...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۹:۳۸  منابع ریشه شناسی تفاوتتاریخچه +۳٬۴۲۶ Tabasi بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «منابع ریشه شناسی واژگان و ریشه های قرآنی در زبان های سامی و غیرسامی: -       مشکور، محمدجواد، '''''فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی'''''. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1357ش -         Bartholomae, Christian, Altiranisches Worterbuch, Strassburg, 1904 -         Beeston A....» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
 جز   ‏۱۶:۳۹  سوره کوثر تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۳۹  سوره نصر تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۳۷  سوره انعام تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۲۷  سوره ق تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۲۷  سوره بروج تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۲۴  سوره هود تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۲۳  سوره اعراف تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۲۲  سوره حج تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۱۹  سوره فلق تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۱۵  سوره سبأ تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۶:۰۱  سوره فجر تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۵:۵۴  سوره عادیات تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۴۸  سوره مائده تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۴۸  سوره قمر تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
     ‏۱۵:۴۷  الگو:صفحۀ اصلی/مقالۀ برگزیده اول‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۵۵۲ [Parsaeiyan‏ (۴ بار)]
     
‏۱۵:۴۷ (کنونی | قبلی) −۴۸ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۴۵ (کنونی | قبلی) Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۴۵ (کنونی | قبلی) +۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۵:۴۰ (کنونی | قبلی) +۵۵۴ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
 جز   ‏۱۵:۴۶  سوره قارعه تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۴۵  سوره نجم تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۴۵  سوره اعلی تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۴۴  سوره مجادله تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۴۱  سوره مطففین تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۴۱  سوره انشقاق تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۹  سوره مسد تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۵  سوره زلزال تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۵  سوره غاشیه تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۵  سوره ابراهیم تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۵  سوره بلد تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۴  سوره ناس تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۳  سوره طلاق تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۳  سوره قدر تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۲  سوره همزه تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۳۲  سوره طارق تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۵:۳۲  سوره فاطر تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۲۹  سوره حدید تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۲۸  سوره مریم تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۲۷  سوره قریش تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۲۷  سوره صافات تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۲۶  سوره لیل تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
 جز   ‏۱۵:۲۵  سوره عصر تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')
     ‏۱۵:۲۵  سوره مدثر تفاوتتاریخچه +۵۷۴ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
 جز   ‏۱۵:۲۵  سوره الرحمن تفاوتتاریخچه −۲۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '<!--googleoff: index-->' به '')