تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۰۹:۳۹
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳

نو    ‏۱۴:۴۵  ارض (واژگان)‏‏ ۲۱ تغییر تاریخچه +۱۹۴٬۶۹۴ [Parsaeiyan‏ (۲۱ بار)]
     
‏۱۴:۴۵ (کنونی | قبلی) ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: واگردانی دستی
     
‏۱۴:۴۵ (کنونی | قبلی) ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: برگردانده‌شده
     
‏۱۴:۴۴ (کنونی | قبلی) Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۴۳ (کنونی | قبلی) Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۴۳ (کنونی | قبلی) −۲۶ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۴۲ (کنونی | قبلی) +۱۷ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۴۰ (کنونی | قبلی) −۴ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۴۰ (کنونی | قبلی) −۷٬۸۲۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۳۹ (کنونی | قبلی) −۲ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۳۹ (کنونی | قبلی) +۱۷٬۸۰۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۳۵ (کنونی | قبلی) +۱۱۳٬۹۲۶ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۲۹ (کنونی | قبلی) −۱۱۸٬۶۱۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: واگردانی دستی
     
‏۱۴:۲۳ (کنونی | قبلی) +۱۱ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: برگردانده‌شده
     
‏۱۴:۱۹ (کنونی | قبلی) −۴ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: برگردانده‌شده
     
‏۱۴:۱۶ (کنونی | قبلی) +۱۴۲٬۵۶۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۰۸ (کنونی | قبلی) −۸٬۴۳۳ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۰۵ (کنونی | قبلی) −۸۷٬۳۳۷ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب‌ها: واگردانی دستی برگردانده‌شده
     
‏۱۴:۰۴ (کنونی | قبلی) +۸۷٬۳۳۷ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۰۰ (کنونی | قبلی) −۱۵٬۵۲۴ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: برگردانده‌شده
     
‏۱۳:۵۸ (کنونی | قبلی) +۷۰٬۳۰۶ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۱۳:۵۶ (کنونی | قبلی) +۴۸۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{| class="wikitable" style="margin-right:auto;margin-left:auto" |+ ریشه و مشتقات واژه اثث !واژه !صورت !متن آیه !سوره (مشاهده آیه) !آیه |- |أَثَٰث |أَثَٰثًا |{{AFRAME|Surah=19|Ayah=74}} |مریم |74 |- |أَثَٰث |أَثَٰثًا |{{AFRAME|Surah=16|Ayah=80}} |نحل |80 |} [...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
نو    ‏۱۴:۱۷  ازر (واژگان)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۵۸ [Parsaeiyan‏ (۲ بار)]
     
‏۱۴:۱۷ (کنونی | قبلی) −۱۳۶ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۴:۱۷ (کنونی | قبلی) +۷۹۴ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{| class="wikitable" style="margin-right:auto;margin-left:auto" |+ریشه و مشتقات واژه ازز !واژه !صورت !متن آیه !سوره (مشاهده آیه) !آیه |- |اۤزَرَ |_ٴَازَرَ |<nowiki>{{AFRAME|Surah=48|Ayah=29}}</nowiki> |<nowiki>فتح</nowiki> |29 |- |أَزْر |أَزْرِ |<nowiki>{{AFRAME|Surah=20|Ayah=31}}</nowiki> |<nowiki>سوره طه(م...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۴:۱۲  ارک (واژگان)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۲۶ [Parsaeiyan‏ (۳ بار)]
     
‏۱۴:۱۲ (کنونی | قبلی) −۱۷۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۴:۰۴ (کنونی | قبلی) +۶۰۷ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۱۴:۰۱ (کنونی | قبلی) +۴۸۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{| class="wikitable" style="margin-right:auto;margin-left:auto" |+ ریشه و مشتقات واژه ارک !واژه !صورت !متن آیه !سوره (مشاهده آیه) !آیه |- |أَثَٰث |أَثَٰثًا |{{AFRAME|Surah=19|Ayah=74}} |مریم |74 |- |أَثَٰث |أَثَٰثًا |{{AFRAME|Surah=16|Ayah=80}} |نحل |80 |} [...» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۳:۵۷  ارب (واژگان)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۴۹۱ [Parsaeiyan‏ (۳ بار)]
     
‏۱۳:۵۷ (کنونی | قبلی) −۶۸ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۵ (کنونی | قبلی) +۷۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۱۳:۵۴ (کنونی | قبلی) +۴۸۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{| class="wikitable" style="margin-right:auto;margin-left:auto" |+ ریشه و مشتقات واژه ارب !واژه !صورت !متن آیه !سوره (مشاهده آیه) !آیه |- |أَثَٰث |أَثَٰثًا |{{AFRAME|Surah=19|Ayah=74}} |مریم |74 |- |أَثَٰث |أَثَٰثًا |{{AFRAME|Surah=16|Ayah=80}} |نحل |80 |} [...» ایجاد کرد)
     ‏۱۳:۵۱  ابب (واژگان)‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۹۸ [Parsaeiyan‏ (۵ بار)]
     
‏۱۳:۵۱ (کنونی | قبلی) Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۵۰ (کنونی | قبلی) −۳٬۰۶۵ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۹ (کنونی | قبلی) +۲۸ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۴۸ (کنونی | قبلی) +۳٬۰۸۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۸ (کنونی | قبلی) +۴۴ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۵۰  اذن (واژگان)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۱۳۹ [Parsaeiyan‏ (۲ بار)]
     
‏۱۳:۵۰ (کنونی | قبلی) −۱۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۳ (کنونی | قبلی) ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۵۰  ابو (واژگان)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۱۳۹ [Parsaeiyan‏ (۲ بار)]
     
‏۱۳:۵۰ (کنونی | قبلی) −۱۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۸ (کنونی | قبلی) ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۴۷  ابد (واژگان) تفاوتتاریخچه −۱۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۴۶  اثث (واژگان) تفاوتتاریخچه −۱۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۴۶  اخذ (واژگان)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۱۳۹ [Parsaeiyan‏ (۲ بار)]
     
‏۱۳:۴۶ (کنونی | قبلی) −۱۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۳ (کنونی | قبلی) ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۴۵  ادی (واژگان)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۱۳۹ [Parsaeiyan‏ (۲ بار)]
     
‏۱۳:۴۵ (کنونی | قبلی) −۱۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     
‏۱۳:۴۳ (کنونی | قبلی) ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۴۴  ازز (واژگان)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۴۲ [Parsaeiyan‏ (۲ بار)]
     
‏۱۳:۴۴ (کنونی | قبلی) −۱۳۹ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۴۴ (کنونی | قبلی) +۱۸۱ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۴۳  اجج (واژگان) تفاوتتاریخچه ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۴۱  اثم (واژگان) تفاوتتاریخچه ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۴۱  اثر (واژگان) تفاوتتاریخچه ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۴۱  اثل (واژگان) تفاوتتاریخچه ۰ Parsaeiyan بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری