هامان

از قرآن پدیا

هامان؛ مشاور و وزیر فرعون.

شناسه اسمی هامان

نام هامان شش بار در قرآن به صورت صریح ذکر شده که چهار بار در کنار فرعون قرار گرفته و به تبه کاری او در زمین و هلاک و غرق شدن او اشاره کرده است.

شناسه شغلی و خدماتی

هامان، وزیر و مشاور فرعون بوده (غافر/۳۶) و همواره پیشاپیش سپاه فرعون خدمت میکرده است به گونه ای که وقتی موسی و یارانش از مصر بیرون می رفتند و فرعون و لشکریان در تعقیب آنان بودند، هامان پیش روی لشکر بود.

شناسه رفتاری و روانی هامان

وقتی فرعون دستور ساختن برج بزرگ را برای اطلاع از خدای موسی داد هامان به منظور این کار استادان ماهر و ابزار و وسایلی مانند سنگ و آجر را جمع کرد تا برج بلندی ساخته شود وقتی فرعون بالای قصر رفت، تیری به سوی آسمان انداخت و گفت: خدای موسی را کشتم. جبرئیل نیز به فرمان خدا قصر را سه پاره کرد و موجب شده هر استاد مزدوری که در ساختن قصر تلاش کرده بود، بر اثر آن هلاک شود.

شناسه فکری و عقیدتی هامان

هامان فردی مشرک و هم عقیده فرعون بود و او را خدای خود می دانست. چنان که وقتی موسی از جانب خداوند مأمور به دعوت فرعون شد (طه/۴۴)، فرعون گفت باید با هامان مشورت کنم. وقتی هامان آمد، رأی او را زد و گفت: آیا پس از عمری خدایی، اکنون می خواهی بردگی کنی و خدایی را بپرستی که دیدنی نیست؟!

منابع

این مدخل برگرفته از کتاب اشخاص و گروه ها در قرآن است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.