غار حراء

از قرآن پدیا

غار حراء؛ اولین محل نزول وحی.

معرفی

حراء نام اولین محل نزول وحی و شروع بعثت پیامبر اکرم (ص) به رسالت و آن نام کوهی است در شمال شرقی مکه فاصله آن تا مکه حدود سه میل است. تقریباً در مدت نیم ساعت میتوان به قله آن صعود نمود. کوه حرا عبادتگاه پیامبر (ص) پیش از بعثت بوده است و سالی یک ماه در این کوه اقامت میکرده است. ابن ابی الحدید گوید و در کتب صحاح وارد شده که آن حضرت در هر سال یک ماه در حرا مجاورت میکرد و در آن ماه هر مستمندی نزدش میرفت او را غذا می داد و چون مدت مجاورتش تمام می شد، ابتدا به کعبه می رفت و هفت بار یا بیشتر طواف میکرد پس به خانه تشریف میبرد تا سالی که خداوند او را به رسالت گرامی داشت که ماه رمضان را نیز در حراء ماند، خانواده اش جناب خدیجه و حضرت علی(ع) و خدمتگزاری که برایشان بود در خدمتش به سر بردند، پس جبرئیل رسالت را برای آن حضرت آورد...». بنابر این آیات اولیه سوره علق در این کوه بر پیامبر (ص) نازل شده است.

منابع

این مدخل برگرفته از دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.