جالوت

از قرآن پدیا

جالوت؛ پادشاهی ستمکر که حضرت داوود به مبارزه با او برخواست.

شناسه اسمی جالوت

الف) نام جالوت

این نام به صورت صریح در قرآن آمده (بقره/ ۲۵۱) و داستان نبرد او با داوود در همان سوره ذکر شده است. (بقره/۲۴۷ - ۲۵۲) نام اصلی جالوت، جلیات بوده و از اولاد عوج است.

ب) زمان وفات

زمان قتل جالوت ۴۳۶۱ سال بعد از هبوط آدم بوده که به دست داود کشته شده است.

شناسه جسمی و ظاهری

او دارای پیکری آراسته و قامتی بسیار بلند بوده است.

شناسه شغلی و خدماتی

جالوت شاه عمالقه بوده که بر بنی اسرائیل تسلط یافته بود و از آنان جزیه می گرفت و همچنین تورات آنان را گرفته است.

شناسه رفتاری و روانی

الف) ظلم و ستم

جالوت، حاکمی ستمگر و ظالم بوده به گونه ای که بر بنی اسرائیل حمله کرده مردان آنان را کشته و بقیه را از سرزمینی بیرون کرد و زنانشان را به بردگی گرفت.

ب) فسادگری

از دیگر ویژگی رفتاری جالوت اینکه وجود او در زمین موجب فساد دانسته شده است و قرآن هم به آن اشاره می کند و می فرماید: «... وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْض ...» و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین را فساد فرا می گرفت...... (بقره/۲۵۱)

شناسه فکری و عقیدتی جالوت

جالوت و سپاهیانش از نظر عقیدتی کافر بودند چنان که وقتی سپاهیان داود در مقابل سپاهیان (جالوت) قرار گرفتند، گفتند: «... قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الکافرین»؛ پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز و قدم های ما را ثابت بدار و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان (بقره/۲۵۰)

شناسه جغرافیایی

محل شاهی جالوت، مکانی میان مصر و فلسطین بود که بر بنی اسرائیل حکومت می کرده است.

منابع

این مدخل برگرفته از کتاب اشخاص و گروه ها در قرآن است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.