اصحاب فیل

از قرآن پدیا

اصحاب فیل؛ گروهی که به رهبری ابرهه به خانه خدا حمله کردند.

معرفی

واقعه اصحاب الفیل در سوره فیل اینگونه بیان گردیده است:«آیا ندانسته‌ای که پروردگارت با پیل سواران چگونه رفتار کرد؟ آیا نیرنگشان را بی‌اثر نساخت؟ و بر سرآنان پرندگانی فوج‌فوج فرستاد، که بر آنان سنگریزه‌هایی از سنگ- گل(=سجیل) فروانداختند، و سرانجام آنان را مانند برگ کاه نیمه جویده ساخت».

ارباب قصص واقعه اصحاب الفیل را چنین حکایت کرده‌اند: ابرهه از طرف نجاشی پادشاه حبشه، حکمفرمای یمن بود. در عهد فرمانروایی او مردی عرب از طایفه بنی‌مالک، به عمد یا غیر عمد، شبانه کلیسایی را ملوث کرد. ابرهه از این اتفاق خشمگین شد و تصمیم گرفت به انتقام آن کعبه را ویران سازد. با سپاهی گران و دهها فیل روی به مکه نهاد. به امر الهی پرندگانی که فوج فوج حرکت می‌کردند، سنگریزه‌هایی بر سر آنان باریدند که مانند گلوله آنان را از پای درآورد. سال این واقعه به عام‌الفیل معروف است(حدود 570 میلادی).

بعضی از مفسران برآنند که آن سنگریزه‌ها یک بیماری همه گیر مانند آبله را در میان سپاه ابرهه شایع کرده و آنان را از پای درآورده است. شادروان خزائلی نیز چنین عقیده دارد و به نظر او ابابیل(در آیه 3 سوره فیل) جمع آبله است. باید توجه داشت که طیراً ابابیل در این سوره، اشاره به هیچ پرنده خاصی ندارد، یعنی ابابیل که مفرد آن اُبّوله است، خودش پرنده یا مرغی نیست، بلکه هیئت پرواز دستجمعی مرغان(یا گاه آرایش حرکت شتران را)ابابیل گویند و ربط آنان با ابلک نادرست است(اعلام قرآن، خزائلی، ص 157)

ارجاعات

این مدخل برگرفته از دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی است و مقاله آن هنوز به طور کامل تدوین نیافته است.