یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای طالوت

  • نام صفحه: طالوت
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان قرآن پدیا
  • ناشر: قرآن پدیا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۹ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۰۵:۲۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۱۱:۳۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://quranpedia.org/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA&oldid=17137
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 17137