مودب، سید رضا

سید رضا مؤدب (متولد 1341ش)؛ محقق، نویسنده و استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم.

دکتر سید رضا مودب

تحصیلات

مودب تحصیلات ابتدایی را در کاشان سپری نمود و برای ادامه تحصیل به قم هجرت کرد و تا دو سال در مدرسه علمیه آیت‌الله گلپایگانی و نیز مدرسه رسالت به تحصیل پرداخت. وی از سال 1370ش، در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم مشغول به تحصیل شده و از سال 1372 تا 1376ش، در مقطع دکتری دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت.[۱]

سوابق علمی- اجرایی

ایشان افزون بر تالیف مقالات و کتب نیز دارای فعالیت‌های متعددی در عرصه های علمی و اجرایی نیز بوده است:
 • رئیس دانشکده دانشگاه قم
 • مدیر گروه دانشگاه قم
 • معاون پژوهشی دانشگاه قم
 • عضو پیوسته انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
 • عضیت در هیت تحریریه هایی چون: پژوهش نامه قرآن و حدیث، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، فصلنامه شیعه شناس، دانشنامه علوم قرآن و حدیث، نشریه مطالعات قرآن و حدیث[۲]

آثار

از جمله آثار ایشان علاوه بر مقالات، راهنمایی و داوری مقالات و رساله ها، برخی از تالیفات ایشان به شرح ذیل است:

 1. تاريخ الحديث
 2. إعجاز القرآن
 3. مقالات قرآنی و حدیثی
 4. مبانی تفسیر قرآن
 5. دروس في علم الدراية
 6. تاریخ حدیث
 7. روش‌های تفسیر قرآن
 8. درس‌نامه دراية الحديث
 9. علم الدراية المقارن
 10. نزول قرآن و رؤیای هفت حرف
 11. اعجاز قرآن
 12. علم الدراية تطبیقی
 13. مفردات قرآن
 14. علم الحديث.[۳]

دیدگاه‌‎ها

ایشان در باب علوم انسانی براین عقیده است که علوم انسانی فعلی خاستگاه نظری غربی دارد و از پایگاه دینی برخوردار نیست و با فرهنگ و جامعه اسلامی ما و کشورهای اسلامی دیگر، هم‌ساز و هم‌سو نیست و به عبارتی علوم انسانی فعلی در سعادت‌مند کردن انسان توفیق زیادی نداشته است. این علوم انسانی هرچند رشد کرده و رفاه را آورده اما با ارزش‌های معنوی و فرهنگی که امام راحل، انقلاب را بر آن اساس شکل داد و موفقیت‌های نظام نیز بر آن اساس بوده است، سازگار نیست. نظریاتی که در حوزه علوم انسانی مطرح است انسان را یک موجود مادی می‌دانند و نه یک بنده و عبد الهی که باید در راستای سعادت الهی حرکت کند.[۴]

منابع

خبرگزاری ایکنا

مگیران

صفحه اساتید دانشگاه قم

ارجاعات