مروتی، سهراب

از قرآن پدیا

سهراب مروتی (متولد1347)؛ محقق، نویسنده و استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام.

سهراب مروتی

تحصیلات

مروتی در سال 1368 در مقطع کارشناسی دبیری الهیات دانشگاه خوارزمی فارغ التحصیل شد، وی پس از آن درسال 1371کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم قرآن و حدیث به اتمام رساند و در نهایت در سال 1380 رساله دکتری خود را با عنوان «پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن در سده نخست هجری» دفاع کرد.[۱]

سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه نشریات

برخی از نشریاتی که مروتی به عنوان سردبیر و یا عضو هیئت تحریریه در آن مشغول به کار است عبارت است از:

  • هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی
  • هیات تحریریه فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
  • سردبیر دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

آثار

دکتر مروتی افزون بر مقالات متعدد در نشریات گوناگون، دارای چندین جلد کتب علمی است[۲]، از جمله کتب وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تکامل انسان در آیینه ی اخلاق
  • تاریخ تفسیر قرآن کریم
  • تاریخ تفسیر قرآن
  • روش شناسی دعوت در قرآن کریم
  • همیاریهای سنتی ایلامیان

منابع

خبرگزاری ایکنا

مگیران

ارجاعات