جدول آزمایشی

از قرآن پدیا
default شماره آیه یا سوره اشتباه است!
مشاهده آیه قبل مشاهده آیه در سوره مشاهده آیه بعد

ترجمه مکارم شیرازی

default شماره آیه یا سوره اشتباه است!

ترجمه انصاریان

default شماره آیه یا سوره اشتباه است!

ترجمه فولادوند

default شماره آیه یا سوره اشتباه است!

ترجمه الهی قمشه‌ای

default شماره آیه یا سوره اشتباه است!

معانی کلمات جدید

default شماره آیه یا سوره اشتباه است!

مشخصات آیه

نام آیه: [[آیه {{{Ayah}}} سوره ]]
جزء: default شماره آیه یا سوره اشتباه است!
محل نزول: default شماره آیه یا سوره اشتباه است!
تعداد کلمات: default شماره آیه یا سوره اشتباه است!
ترتیب نزول سوره: default شماره آیه یا سوره اشتباه است!