برهنگی

از قرآن پدیا

برهنگی؛ عریان بودن اندام. برهنگی نشانه شأن اجتماعی و متمدن بودن نیست. عواقبی مانند رکود روحی و روانی فردی و سستی بنیاد خانواده می شود. لذا بایستی به عفت و پوشش روی آورد تا سلامت روحی و روانی فرد و خانواده و جامعه تأمین شود.

معنای برهنگی

برهنگی حالتی است که شخص لباس نپوشیده باشد یا به ‌طور خاص اندام جنسی‌اش را نپوشانده باشد.[۱]در واقع، برهنگی حالت بدون پوشش بودن بدن را می گویند.[۲]

پیشینه برهنگی

پديده برهنگی تقريباً به حدود يك قرن اخير بر می‌گردد و در تاريخ گذشته در تمامی دنيا، پديده برهنگی امری مذموم و ناپسند بوده و برهنگی را توهين به خود می‌دانستند.[۳] زیرا فطرت انسان‌ها با برهنگی سازگار نیست و ادیان الهی و توحیدی هم بر این نگاه فطری تأکید داشته و اصل پوشش در تمام ادیان پذیرفته شده‌ است.[۴] نگاهی به ادیان گوناگون مانند هندو و بودا و ادیان هم طراز آنها که جزء ادیان توحیدی نیستند و در دسته ادیان شرقی قرار می‌گیرند، در هیچ کدام برهنگی مشاهده نمی‌شود.[۵] تاريخ چندهزار ساله ايران نیز، نه فقط در ۱۴۰۰ سال اخير نشان می‌دهد كه مردم ايران پوشيدگی را دوست دارند و ذاتاً از برهنگی بيزارند كه فراتر از مباحث اعتقادی است.[۶]

ماهیت برهنگی

برهنگی و عدم پوشش لازم، نشانه روشنفکری و تمدن نیست، زیرا اگر برهنگی تمدن بود، همه‌ی حیوان‌ها متمدن بودند.[۷] در منظر دینی برهنگی نوعی کیفر الهی است، نه نشانه کمال و تمدن. بدین معنا که گاهی سقوط گام به گام است، ابتدا ایجاد فکر انحرافی، سپس انجام منهیات و خوردن چیزهای ممنوع و آنگاه سقوط و برهنگی.[۸]

عواقب گسترش برهنگی

بی‌حجابی، گسترش برهنگی و بی‌فرهنگی برهنگی باعث نابودی خانواده و از بین بردن ریشه آن،[۹] بدبينی، بيماری‌های روانی، ايدز، فروباشی نظام خانواده و پريشانی[۱۰] آن را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن، برهنگی، ارزش معنوی زن را از بين می‌برد و او را تا حد يك كالا و يك «جنس» پست می‌كند، زنی كه تن و اندام خود را در معرض ديد همگان می‌گذارد و آن‌چه را به جنسيت او مربوط می‌شود، به كوچه و بازار می‌كشد، در حقيقت می‌خواهد، با تكيه بر «جنسيت» خويش جايی در جامعه باز كند.[۱۱]

همچنین، بدحجابی و بی‌حجابی و برهنگی دامنه فساد اخلاقی در جامعه را گسترده می‌كند و منجر به طلاق‌ها و جدايی‌ها و خيانت‌های ناموسی و بسياری از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.[۱۲] بنابراین، باید مقابله ای جدی با آنها نمود. برهنگی در غرب بی ‏رغبتی جنسی را برای آنها به ارمغان می آورد. برهنگی سبب تحريك اوليه انسان به طرف عمل جنسی در سنين اوليه بلوغ می ‏شود، ولی در نهايت ‏به سردمزاجی جنسی تبديل می‏شود، زیرا اسراف جنسی در دوران بلوغ، به بی‏رغبتی جنسی در سنين بالاتر منتهی می‏شود. وقتی غريزه جنسی كه نشاط آور زندگی است، به ركود كشانده شود، بنياد خانواده رو به سستی می ‏رود و فحشا جای آن را پر می ‏كند و افسردگی فردی برافراد حاكم می‏ شود كه به عنوان طاعون دوره معاصر شده است.[۱۳]

راهکار مقابله با برهنگی

اگر مايه‌های معرفت قرآنی را در جامعه دانشگاهی عمق دهيم و با كتاب خدا كه در عصر انسان‌های بدوی نازل شد، مانوس كنيم دچار برهنگی نخواهيم شد.[۱۴] مضاف بر آنکه، در این برهه از تاریخ که دشمنان اسلام با ارائه الگوی برهنگی و بی‌حجابی، دست به شبیخون فرهنگی زده‌اند، سنگر تقوا و عفت زنان مسلمان می‌تواند این حرکت شوم را متوقف کند.[۱۵] حجاب و پوشش و حفظ عفت، باعث امنیت و استواری اجتماعی، آرامش روانی، استحکام پیوند خانوادگی، تعالی روح انسانی میشود.

منابع

ایکنا

ویکی پدیا

ویکی فقه

ارجاعات